Regioteam
Noordoost Brabant

Wie staan je te woord?

-Wanneer je een vraag aan de regio Noordoost Brabant stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletsel deksundigen.

Harm Wijnhoven

Hersenletseldeskundige

Jolien Verheij

Hersenletseldeskundige

Margrietha Backx-Vels

Hersenletseldeskundige

Het regionale hersenletselteam

De hersenletsel deskundigen beantwoorden een vraag direct en/of verwijzen door naar de juiste zorg- of dienstverlener in de regio. Het doel daarbij is om onafhankelijk (los van enige organisatie) advies te bieden aan mensen met hersenletsel, hun naasten en directe behandelaars, ongeacht de oorzaak en de ernst van het letsel. 

De hersenletsel deskundigen kunnen voor vragen die zij niet zelf kunnen beantwoorden terugvallen op een team van verschillende professionals die elk gespecialiseerd zijn in en specifieke kennis hebben over hersenletsel (revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verschillende therapeuten, ambulant begeleiders etc). Zij zijn goed op de hoogte van de bijkomende problematiek en de mogelijkheden voor mensen met hersenletsel in de regio. Per vraag wordt gekeken wie van deze professionals geraadpleegd wordt voor het beantwoorden van de vraag of het vinden van passende zorg. De teamleden stellen geen diagnoses maar kunnen mensen met hersenletsel, familieleden, andere betrokkenen en professionals wel de juiste weg wijzen voor de juiste hulp. 

De 3 subregionale netwerken
In Noordoost Brabant zijn voor Breinlijn 3 aparte NAH netwerken (netwerken: Land van Cuijk, Oss-Uden-Meierijstad, ‘s-Hertogenbosch) in de regio samengebracht. Vanuit iedere NAH netwerk is een hersenletseldeskundige afgevaardigd voor Breinlijn. Samen zorgen deze 3 deskundigen voor het beantwoorden van de vragen die via Breinlijn voor de regio Noord-Oost Brabant zijn binnengekomen en/of verwijzen door naar de juiste zorg- of dienstverlener in de regio.

Partners
De volgende organisaties zijn betrokken.


NAH netwerk Boxmeer/ land van Cuijk

 • MEE de Meent Groep
 • Pantein
 • Sint Maartenkliniek

NAH netwerk Oss-Uden-Meierijstad

 • Bernhoven
 • BrabantZorg
 • Laverhof
 • Breederzorg
 • Thuiszorg Pantein
 • Interzorg
 • HomeInstead
 • Tolbrug
 • GGZ Oost Brabant
 • Synchoon zorggroep
 • BrabantFarma
 • Hersenz

 NAH netwerk ‘s-Hertogenbosch

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Tolbrug
 • Vivent
 • Brabantzorg
 • Van Neynsel
 • Zorggroep Elde
 • Laverhof
 • Mijzo (voorheen Schakelring)


Contact met regionale coördinator
Heeft u vragen over de regionale samenwerking in Noord-Oost Brabant neem dan gerust contact op met Silvie Bollars via silvie.bollars@sameninzorg.nu
Voor vragen over hersenletsel klik hier.